Kontaktoplysninger og indmeldelse

Kontaktoplysninger og indmeldelse

Prisen for at blive medlem af Nemo er 650kr, som udgør det årlige kontingent på 600kr plus 50kr i indmeldelsesgebyr til Danmarks Sportsdykkerforbund(DSF).

Medlemskabet strækker sig fra indmeldningstidspunktet til 31/12 samme år.
Melder du dig ind efter 1. juli er kontingentet 450kr incl. DSF-indmeldelse.

Indbetaling af kontingent foregår på konto 6489 2004892

Kontakt os på den offentlige facebook side hvis du ønsker medlemsskab eller har spørgsmål vedrørende klubben og vores aktiviteter.

Du er også velkommen til at kontakte nogle af bestyrelsens medlemmer:

Formand:  Anders Lorentzen

Facebook og indmeldelse: Mikkel Østergaard (61 46 00 12)

Kasserer: Peter Lund (22 64 03 10)

Aktiviteter: Niklas Berg (26 36 04 49)